PREZES ZARZĄDU:
Michał Kierszniok

WICEPREZESI:
Klaudia Pszczoła, Krzysztof Szewczenko

SEKRETARZ:
Danuta Liberka

SKARBNIK:
Danuta Sarnicka

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Halina Jany, Kazimierz Mierzwa, Arkadiusz Fiszer,
Seweryn Kolanek, Karol Gładysz

KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCA: Bożena Sarnicka, CZŁONKOWIE KOMISJI: Grzegorz Nikiel, Grażyna Słoma

Scroll to Top