Komisja Regionalno-Krajoznawcza

Weryfikuje odznaki:

“Krajoznawca – Turysta Ziemi Tarnogórskiej”.

Jest to odznaka trzystopniowa: popularna, srebrna i złota. Jej celem jest popularyzacja miasta oraz
powiatu tarnogórskiego. Odznakę można zdobywać od 7-go roku życia.

“Dziecięca Odznaka Turystyczna”

Odznaka dedykowana najmłodszym turystom. Warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie co najmniej
czterech wycieczek np. pieszych, kolarskich.

Odznaki weryfikowane są na bieżąco, po zostawieniu książeczki lub kroniki wypraw w biurze oddziału.

Scroll to Top