Klub Turystyczno-Krajoznawczy „WAGABUNDA”

Dawne Miejskie Koło Terenowe nr 1. Pierwsze Koło Oddziału PTTK Ziemi Tarnogórskiej. Skoncentrowane na turystyce krajoznawczej.

Scroll to Top