Historia

1933-1951
W dniu 1.10.1933 roku został powołany na sesji wyjazdowej w Radzionkowie powiatowy Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z siedzibą w Tarnowskich Górach. Prezesem został dyrektor kopalni Radzionków inż. B. Leonhard. Członkami i założycielami byli nauczyciele z Tarnowskich Gór i z Radzionkowa. Dla uczczenia tego wydarzenia tablicę ufundował Oddział PTTK w Tarnowskich Górach z okazji 50-lecia istnienia tej organizacji. Po wojnie adwokat dr Józef Dankiewicz jako wieloletni członek PTT zostaje wybrany jako delegat Oddziału PTT w Katowicach na Tarnowskie Góry do wznowienia i ożywienia ruchu turystycznego.
Po zjednoczeniu PTTK i PTK w 1950r. zostaje członkiem PTTK i współzałożycielem Oddziału PTTK w Tarnowskich Górach.

PTTK na „Ziemi Tarnogórskiej” 1951
16 października 1951 r. zostaje utworzony Tarnogórski Oddział PTTK. Pierwszymi organizatorami Towarzystwa w tym regionie byli obok dr. Józefa Dankiewicza: Andrzej Dankiewicz i Tadeusz Kotuła. W tym też roku powstaje Miejskie Koło Terenowe PTTK nr 1. W dalszych latach działalności do Oddziału PTTK w Tarnowskich Górach przynależało 32 koła i kluby. W roku 2011, jubileuszowym 60 lecia Oddziału PTTK „Ziemi Tarnogórskiej” w Tarnowskich Górach działa pięć klubów, jedno Koło szkolne i Komisja Krajoznawcza.

Najstarszą organizacją turystyczną jest KTK „Wagabunda”, dawniejsze Miejskie Koło Terenowe nr 1,
Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego,
Klub Przewodników, KTR „Jutrzenka”,
Klub Turystyki Górskiej „Grań”

Scroll to Top