Spotkanie z uczestnikami Międzynarodowego Pleneru Artystycznego.

W dniu 7.07.2024 roku w siedzibie Oddziału o godz.10 odbyło się spotkanie z artystami, którzy przyjeżdżają co roku na plener do Tarnowskich Gór. Gościliśmy plastyków z Niemiec, Czech, Ukrainy i Polski. Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze i zakończyło się zaproszeniem na przyszły rok oraz wpisami do księgi pamiątkowej oddziału. Koordynatorem spotkania z ramienia Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach była Pani Beata Hetmańczyk.

Scroll to Top