Niedziela Palmowa

Klub Górski Grań organizuje wyjazd w Niedzielę Palmową do Sanktuarium Ojca Pio w Przeprośnej Górce oraz do Sanktuarium WNMP w Gidlach. W ramach wycieczki msza w Sanktuarium, po której zapoznanie się z historią obiektu oraz poznanie historii w Gidlach. Oprowadzają miejscowi przewodnicy. Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy chętnych do kontaktu .

Wysokość składek członkowskich na rok 2023

Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:
1)  75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
2) 51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
3) 36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
4) Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2023 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

Składka wnoszona jest jednorazowo.

Wszystkie istotne szczegóły w tym odnośniku.

Szkolenie przewodnickie na temat historii, zabytków i atrakcji turystycznych Strzelec Opolskich i okolic.

W dniu 04.03.2023 roku w Strzelcach Opolskich odbyło się organizowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej Oddział PTTK w Strzelcach Opolskich i Klub Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek PTTK Województwa Opolskiego, szkolenie przewodnickie na temat historii, zabytków i atrakcji turystycznych Strzelec Opolskich i okolic. Nasz oddział reprezentował kol. Seweryn Kolanek. W ramach szkolenia można było zobaczyć części obiektów turystycznych, które na co dzień nie są udostępniane turystycznie. Cieszymy się z podtrzymywania kontaktów z przewodnikami z sąsiedniego województwa.

Scroll to Top