PTTK

ODDZIAŁ

KLUBY


Klub Przewodników
Rok założenia - 1963


Tarnogórski Klub Tatarnictwa Jaskiniowego
Rok założenia - 1962


Klub Turystyki Rowerowej "Jutrzenka"
Rok założenia - 1972


Centrum nurkowe "Anaconda"


Klub Turystyki Górskiej "Grań"
Rok założenia - 2004Klub Turystyki Krajoznawczej "Wagabunda"

HISTORIA


((wróć do działu "Historia"))

KRÓTKA HISTORIA

ZABYTKOWEGO DWORKU MIESZCZAŃSKIEGO


Jest to dom pochodzący z pierwszej połowy XVIII wieku o charakterze
dworku mieszczańskiego, podpiwniczony, jednopiętrowy z facjatką
nakrytą naczółkowym dachem gontowym. W pomieszczeniach
parterowych ma belkowe stropy w sześcioosiowej elewacji oraz klepkowe
drzwi wejściowe. Przez ponad 240 lat dom był własnością prywatną,
zamieszkiwaną przez mieszczan. W latach powojennym jak wiele
podobnych budynków, popada w stopniową ruinę. Dworek wpisany jest do
rejestru zabytków dawnego województwa bytomskiego pod numerem
A/62/4/66 z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach,
z dnia 28.05.1966 roku. W 1985 roku staraniem PTTK Oddziału "Ziemi
Tarnogórskiej"
, zostaje wykupiony na własność za pośrednictwem Urzędu
Miejskiego od ostatnich właścicieli. Od 1985 - 1990 trwają prace przy renowacji
całego budynku. Od 1990 roku staje się siedzibą PTTK Oddziału
"Ziemi Tarnogórskiej" w Tarnowskich Górach. W dworku tym Oddział
obchodził swoje jubileusze.

Sławni ludzie mieszkający w dworku:


Johann Wolfgang von Goethe towarzysząc księciu Karolowi odbył we
wrześniu 1790 roku ośmiodniową podróż do Tarnowskich Gór, Krakowa,
Wieliczki i Częstochowy. Podczas pobytu w Tarnowskich Górach
zamieszkał w dworku mieszczańskim opodal zarządu miasta i urzędu
górniczego. Interesował się pierwszą na kontynencie sprowadzoną z Anglii
maszyną parową służącą do odwadniania wyrobisk górniczych.
W księdze pamiątkowej kopalni Fryderyk, dokonał grzecznościowego
wpisu:
"Z dala od ludzi wykształconych, na końcu Świata".
Wpis ten do chwili obecnej wzbudza kontrowersje.


Julian Ursyn Niemcewicz. Pisarz i publicysta, działacz sejmowy.
Wiedzę zdobywał w Szkole Rycerskiej, później był adiutantem księcia
Adama Kazimierza Czartoryskiego. W czasie Sejmu Wielkiego jako poseł
inflancki związany był ze stronnictwem patriotycznym. Wówczas powstała
pierwsza polska komedia polityczna "Powrót Posła". W powstaniu w 1794
roku był adiutantem Tadeusza Kościuszki i razem z nim trafił do niewoli,
a potem do więzienia w Twierdzy Pietropawłowskiej. Po uwolnieniu
wyjechał do Ameryki. Wrócił w 1807 roku - włączył się w życie polityczne
Księstwa Warszawskiego,a potem Królestwa Polskiego. Z wizyty w
Tarnowskich Górach w 1821 roku pozostawił obszerny zapis:
"Nazajutrz przybyłem wcześnie do Tarnowic (Tarnowskich Gór),
miasteczka u spodu gór Tarnowskich położonego. Byłem w kościele
farnym na nabożeństwie i kazaniu polskim. Zadziwiła mię czystość języka
w każącym. Każdy mieszkaniec ma na ławce zapisane swe nazwisko;
znalazłem wiele imion polskich, wiele już przeniemczonych, i tak
Drozdowski nazywa się dzisiaj Drozdius. Kościół podobny do naszych;
przez rzadkie zapomnienie Prusacy od roku 1741 nie zdjęli dotąd z ołtarza
dwugłowego austriackiego orła. Z pamiątek dwa tylko widziałem groby.
I gdy w pierwszym, jakiego Hoch Wohlgebohrenes grafa, czas nie
zważający na szlachectwo zatarł już imię, w drugim mieszczanin jakiś
Szpaczek nazwiskiem, jak najczytelniej zachowanym został.
Pan Boscamp, urodzony w Polsce, dyrektor kopalni Tarnowskich Gór,
do oglądania blisko tu będących hut ołowianych wszelką zjednał mi
łatwość. (...) Miasteczko Tarnowice zawiera 233 domów i 5500
mieszkańców, jest tam stary niewielki zamek, w którym mieszka pan
Boscamp. Pytałem, czyli gmach ten nie był kiedyś siedliskiem
Tarnowskich? Odpowiedziano mi, iż zamek ten założonym był przez
Jerzego, margrabiego brandenburskiego, że hrabia Henkel był dziś
właścicielem miejsca tego, że się jednak znajduje na Śląsku szlachta imię
Tarnowskich nosząca".


Opracowanie - Marian Wróbel

((wróć do działu "Historia"))

IMPREZY

SZLAKI TURYSTYCZNE

Kliknij...
KONTAKT

WEBmaster
e-mail: wyslij

Biuro
e-mail: wyslij


LICZNIKPTTK

copyright (c) by Zarząd Oddziału PTTK Tarnowskie Góry

PTTK